Tack för din intresseanmälan!

Du kommer inom kort att bli kontaktad av en coach, via mail eller sms. Kolla även din skräppost regelbundet så att mailet inte hamnat där. Coachen och du kommer överrens om en dag och tid för ett kort zoom-möte eller samtal.

Grattis till att du just just har tagit det första steget till din livsstilsförändring och förbättrad hälsa

Vill du veta mer om zoom-mötet, läs längre ner.

Gör dig redo att köra

Vad händer på zoom-mötet?

Info-mötet tar ca 30-45 min. Vi presenterar oss kort för varandra och sedan vill vi veta lite mer om dig och vad du vill ha hjälp med. Detta sker genom att vi går igenom ett frågeformulär med bland annat frågor om dina mål och ditt nuvarande hälsotillstånd. De uppgifter du lämnar till oss kommer inte föras vidare och vi som coacher har tystnadsplikt. Efter att vi pratat om dig får du en presentation av 4YourHealth 90 dagar och du har möjlighet att ställa frågor. Du får uppgifter om pris och datum för träffar så att du kan ta ett beslut om du vill ha en plats på programmet. 

När du tagit beslutet att göra en livsstilsförändring tillsammans med oss kommer ett kontrakt att skrivas digitalt och du har en garanterad plats på programmet.